Om Børns Samvær

Børns Samvær er til for at sikre, at alle børn i Danmark får det samvær de har behov, ret til og som de fortjener.
Vi er en privat, humanitær og politisk uafhængig forening, der taler og kæmper børnenes samværs sager.De frivillige er omdrejningspunktet for vores arbejde men, vi har også fagligt kompetente ansatte medarbejdere til at sikre at vi får så meget som muligt ud af de midler vi har til rådighed.

Gennem vores forældretelefon får vi et unikt indblik i, hvilke tanker, følelser og tendenser, der påvirker børn og unge’s samvær med deres forældre i Danmark.

Vi er til for at skabe konkrete løsninger, der sikrer, at ingen børn i Danmark bliver svigtet. Hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet.

I dag tilbyder vi professionel og anonym rådgivning til børn og voksne.

Vi hjælper og støtter forældre, pårørende og børnefaglige med vores rådgivningstilbud – projekter til voksne.

Vi arbejder politisk, når vi tager vore erfaringer med ind på Christiansborg, så børns Samvær altid bliver hørt og inddraget.

Børn har ret til samvær med begge forældre
Vi gør en forskel